Unleash creativity

Bring your ideas to life

A blog post

Blog post description.

Quỳnh Tô

2021-07-08 1 min read

KIẾN THỨC

Activation là gì? 6 hình thức kích hoạt thương hiệu thường gặp

Activation là gì? Activation là hoạt động kích hoạt thương hiệu, hiểu đơn giản là làm cho thương hiệu của bạn được mọi người biết đến, tăng nhận diện và tương tác của người dùng thông qua một số loại trải nghiệm thương hiệu.

Quỳnh Tô

2021-07-08 10 min read

Predict the future by creating it

You didn’t come this far to stop.

Get in touch

Address

6 Floor 23 Nguyen Van Huyen, Cau Giay, Ha Noi

Contacts

0868953250
sendorgrimer@gmail.com